20170719, träningsrunda- båthantering och navigering