Gårdagens övning/träning samt dagens medlemsuppdrag, bogsering från Eldholmen/Måkholmen till Tösse.