Visning av RR Johannes på Räddningstjänstens öppet hus.