Kontroll av botten före byte av kabel till vattentemp. givare för visning på 'Fogden.se'