Bogserad till Åmål och lyft i Åmål efter grundkänning i Tösse skärgård